Prtogramació Auditori i Teatre de Manacor del 26 de març al 10 d’abril

Auditori de Manacor
Animal negre tristesa. Sala Beckett i Teatro Español de Madrid
Dia 26 de març a les 7 del vespre

Auditori de Manacor
Una giornata disastrosa.
Dia 1 d’abril a les 7.30 de l’horabaixa
Dia 2 d’abril a les 6 del capvespre
Dia 3 d’abril a les 6 del capvespre Continua