Parlaré de tu als meus fills!

I ho seguiré fent cada dia, en cada moment. Perquè aquesta serà la millor manera que segueixis present amb nosaltres.
Si amic!, t’he n’has anat massa prest i nosaltres ara ens sentim orfes. Ens fas falta a mi, als teus pares i germans, a molts…
has marxat en silenci i de puntetes, fora fer renou com així t’agradava a tu, perquè eres un més i no t’agrava, com sempre deies “capellenejar”…

No hi eres en menjades populars,
no hi eres en convidades a llocs públics,
no hi eres… Continua