Guerra sanitària al Llevant de Mallorca?

El passat Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç aprovà la ratificació de la resolució de Batlia 2014/132, de data 20 de maig de 2014, sobre personació i nomenament de procurador i lletrat en les actuacions del procediment ordinari 146/2014. Això, en llengua planera vol dir que l’Ajuntament es defensarà davant els tribunals Continua