Imatge amb text / Text amb imatge

Sobre la soca ferida de l’imponent arbre de pisos, una frase de Rafael Echeverria.
Una poda imprudent provocà un raig de reina que, solidificada, llagrimeja sobre la soca rugosa i obscura.
La frase del sociòleg i filòsof representa un cant a l’esperança. Cert és que tots estem condicionats pels usos i costums del nostre entorn més immediat, però també , amb les nostres accions, hi podem provocar canvis.. Continua