1330 milions d’euros!

El 21 de juliol el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va fer públicels saldos fiscals corresponents a l’any 2012. El saldo fiscal és, per entendren’s ràpidament, la diferència entre el què pagam i el què rebem.

El càlcul de les dades s’ha fet segons  la metodologia, presentada el mes de  juliol de 2014, desenvolupada per Ángel de la Fuente, Ramón Barberán (Universitat de Saragossa) i Ezequiel Uriel (Universitat de València). Aquesta metodologia fou molt qüestionada per les comunitats autònomes amb dèficit fiscal perquè maquillava les xifres deficitàries d’aquestes comunitats

Segons les dades del ministeri les Illes Balears varen perdre l’any 2012, 1.330 milions d’euros.

Continua