El pi de Sos Sanxos

A la possesió de Sos Sanxos, del terme d’Artà, hi cresqué un pi, entre altres al seu costat, encara que aquest cresqué desmesuradament molt més que els altres, fins al punt que es comentà si, al que es refereix a la seva rama com a la grossor de sa soca, no n’hi havia d’altre a Mallorca. Continua