Nova enquesta de Card.cat

De tant en tant ens agrada fer alguna enquesta de tipus intern, és a dir, que estigui relacionada amb la nostra revista. És una manera de millorar Card.cat i de saber què n’opinen els nostres lectors.

Aquesta vegada volem saber quina secció trobes a faltar (si és que en trobes a faltar alguna) o de quin tema t’agradria que xerràssim més. Continua