The times are changing (Els temps estan canviant)

Sempre he pensat que això és el que pensaria algú que despertés d’un coma de, posem per cas, vint anys. Tu t’adorms a l’any 90 i obres els ulls al 2010… i què et trobes? Un món totalment canviat que llavors ni tan sols podies suposar. Continua