Immers en el roquissar

No es conformava amb el clàssic i superficial “es qüestió de caràcter”, dit com si el caràcter no arrelàs en aprenentatges. Mentre feia la baixada pel tortuós camí s’anava demanat on arrelava aquests atractiu que, per a ell, tenia el Torrent de Pareis. Per què li agradava fer el torrent cada una sèrie d’anys?. A vegades fa mal indagar sobre els propis sentiments i les pròpies creences. ¿Per què li resultava atractiu un cim o un roquissar i no tant jugar a dominó o un viatge en globus?. Continua