Memòries d’un temps

Una família de Son Carrió anà a viure a n’es lloquet de ca’n Canonge, i a més de conrar aquell lloquet, conraven altres finques. Per anar a sa casa on vivien, hi havia varis camins, i per un des quals, un poc abans d’arribar a ca’n Canonge, s’havia de travessar la via des tren per una trinxera que impedia veure una i altra banda.

Continua