Projectes urbanístics tramitats per l’Ajuntament en aquest primer any de legislatura.

Després d’un any de legislatura ens agradaria compartir els diferents projectes urbanístics que s’han tramitat dins el municipi de Sant Llorenç des Cardassar. 

Alguns d’aquests projectes ja han finalitzat, d’altres es troben en fase d’execució i alguns d’ells es troben adjudicats (per part de l’Ajuntament o l’organisme pertinent) i pendents d’inici d’obres inminent. En aquest darrer cas s’ha inclòs en l’explicació la previsió d’inici d’obres. Continua

Declarada d’interès autonòmic la construcció de la residència per a persones dependents de Sant Llorenç

En data del 26 de  gener de 2024 el Consell de Govern ha declarat inversió d’interès autonòmic la construcció de les residències per a persones grans dependents a Andratx i Sant Llorenç des Cardassar per part del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, ens dependent de la Conselleria de Famílies i Afers Socials. Continua