Què en trobau?

A vegades en aquesta secció tenim un poc abandonats els problemes o temes de Son Carrió o Sa Costa. Normal si pensam que la majoria d’editors d’aquesta revista viu a Sant Llorenç i desconeixen moltes de les coses que passen a les poblacions veïnes. Per això convidam a tots els autors d’aquesta localitats o lectors anònims d’allà que si volen expressar algun tema del seu poble (polèmica, problema, encert, alabança…) ens ho poden fer saber a través de l’adreça editors@card.cat i nosaltres ho publicarem. Basta ens digueu un tema i nosaltres farem la pregunta Què en trobau? als nostres lectors per així poder obrir un debat enriquidor.

Per exemple aquesta setmana aprofit alguns comentaris que han sorgit a la revista durant les Festes de sa Coma de gent que es queixava que els polítics tenen bastant abandonada aquesta localitat. I tu què en trobes? Ja siguis llorencí, carrioner  o de sa Costa trobes que el nostre ajuntament passa de Sa Coma? Continua