Abocador incontrolat a sa Coma amb restes de poda de pins, plantes, i palmeresSa Coma,és una de les urbanitzacions amb més zones verdes públiques i privades, hi ha un servei contractat de neteja que compleix la seva comesa en bona part de sa Coma. Però a sa Coma, hi ha, a més, nombrosos passos públics per a vianants a tota la urbanització. Continua