AL39 Papers

Adesiata s’assenyala que les persones som “polièdriques”. No existeix una Maria, un Toni o un Guillem sinó multiples i variades maries, tonis i guillems. Despendrà dels suggeriments i espai que ens deixin les altres persones, les que ens volten i amb qui compartim experiències.

L’anècdota d’aquesta setmana va d’això, del rols o papers que vam tenir a l’adolescència i també dels que ara tenim. Continua