Una de TIL

Tothom sap que es infants petits són com esponges, tot ho eixorbeixen. En aquests capets pensants de sa nostra Conselleria d’Educació, però, no se’ls ha ocorregut això per posar es TIL  en marxa. Ja que es nins d’ara els hem aficionat tant a sa TV, i a ses maquinetes, no podien a s’hora adequada posar-los un programa de dibuixos animats, el suficientment bons  per aficionar tots es nins de tres a set anys i fer-los en anglès? Podria ser un bon inici sense traumes ni pes nins ni pes professors.

Campus de teatre en anglès a Sa Màniga

Durant tot el mes de juliol té lloc a Cala Millor l’escola d’estiu de teatre en anglès per a nins i nines de 6 a 12 anys

Aquests dies de juliol té lloc a l’Auditori sa Màniga de Cala Millor el Campus de teatre en anglès, que imparteix el prestigiós director d’escena Àlex Tejedor (format a Michigan, a Barcelona i a Londres). Continua