TIL (capítol V)

Avui acabam amb aquest petit repàs del TIL que hem anat fent durant les darreres setmanes. Esper que hagi servit per informar els pares i mares, i la societat en general, d’aquest desastrós decret. Per finalitzar us deix un interessant reportatge del Diario de Mallorca en què algunes veus autoritzades donen la seva opinió sobre el funcionament fins ara del TIL. Curiosament coincideixen en molts punt amb coses que ja hem denunciat aquí. I les coinciències, senyors de la Conselleria, no existeixen perquè sí. Continua

Decrets de l’Ajuntament

Card.cat ha complit amb la part que li corresponia com a revista del municipi de Sant Llorenç i ha demanat a l’Ajuntament que des d’ara endavant posi a la nostra disposició tots  els decrets i resolucions aprovats. En principi sembla que no hi haurà cap problema sempre i quan no es violi la Llei de Protecció de dades (la qual cosa agraïm, ja que en això hi guanya tot el poble, que estarà més informat,  i la transperència democràtica). Per començar ens han fet arribar el famós decret 2012/158, que tanta polèmica va desfermar la setmana passada.

Continua