Coneixent… n’Antoni Aguilar Torres (PI)

El segon candidat que presentam, Antoni Aguilar Torres, representa un nou partit que ha sorgit fa poc, el PI (Proposta per les Illes Balears), el qual es defineix  com a “moderat, centrista i que vetlla per la nostra terra”.

Avui intentarem conèixer un poc més el seu cap de llista: Continua