Audició dels alumnes de violí de 440 Aula Musical al Teatre de Manacor

El passat dissabte dia 24 de març, els alumnes de violí de 440 Aula Musical, sota la direcció del professor de violí Vicens Bauzà, oferiren la primera audició d’aquest 2018 al Teatre de Manacor.
Entre altres temes interpretaren: Tenc un violí, Cap a la mar, Lightly row, Song of the Windows, May song, The happy Farmer, Judas, Maccabaeus, Hunters Chorus, etc. Abans de tocar la darrera peça, Star wars, el professor Vicens Bauza,va deixar uns segons l’escenari i davant la sorpresa d’alumnes i públic va sortir vestit com el protagonista de Star wars, la famosa serie «La guerra de las galaxias», dirigint Star wars amb l’espasa. Continua