El Parlament Europeu finançarà el càlcul de la balança fiscal de les Illes Balears

El Parlament Europeu finançarà el càlcul de la balança fiscal de les Illes Balears amb la UE a través de la Fundació Emili Darder.
Biel Barceló ha anunciat que l’estudi permetrà conèixer la baixa inversió de la UE que reben les Balears.
El Parlament Europeu ha atorgat a la Fundació Emili Darder, entitat dirigida per Pere
Sampol, un finançament de 10.000 euros per a realitzar un estudi que permetrà conèixer
allò que reben les Illes Balears en inversions públiques de la Unió Europea –a través dels
Fons Europeus– i allò que paguen els ciutadans de les Illes Balears –a través del
pagament d’impostos com l’IVA–. Continua

Madrid, ens roba? (II)

La balança fiscal és la diferència entre la despesa efectuada pel sector públic estatal en un territori i el volum d’ingressos fiscals que es generen en aquest territori, o sigui, en el nostre cas, la diferència entre el què gasta l’Estat a les Illes Balears i el que nosaltres aportam a l’Estat.

El Govern d’Espanya només ha publicat una sola vegada les balances fiscals. Va ser el 15 de juliol de l’any 2008 i les dades que es publicaren eren les de l’any 2005. Continua