El Parlament Europeu finançarà el càlcul de la balança fiscal de les Illes Balears

El Parlament Europeu finançarà el càlcul de la balança fiscal de les Illes Balears amb la UE a través de la Fundació Emili Darder.
Biel Barceló ha anunciat que l’estudi permetrà conèixer la baixa inversió de la UE que reben les Balears.
El Parlament Europeu ha atorgat a la Fundació Emili Darder, entitat dirigida per Pere
Sampol, un finançament de 10.000 euros per a realitzar un estudi que permetrà conèixer
allò que reben les Illes Balears en inversions públiques de la Unió Europea –a través dels
Fons Europeus– i allò que paguen els ciutadans de les Illes Balears –a través del
pagament d’impostos com l’IVA–. Continua