Nova enquesta de Card.cat

Per un error la nostra nova enquesta sortia equivocada en l’article corresponent. Per això vos el torn a posar…

Si alguna cosa té el dialecte mallorquí és una varietat lèxica espectacular. Per exemple és el cas dels insults, alguns veritablement divertits i enginyosos. Nosaltres en aquesta enquesta volem saber quina flastomia genuïnament mallorquina trobes més graciosa. No les podem posar totes perquè són incomptables, però  si de cas a l’opció ALTRES pots especificar a quina et refereixes. Continua