Nova enquesta de Card.cat

Per un error la nostra nova enquesta sortia equivocada en l’article corresponent. Per això vos el torn a posar…

Si alguna cosa té el dialecte mallorquí és una varietat lèxica espectacular. Per exemple és el cas dels insults, alguns veritablement divertits i enginyosos. Nosaltres en aquesta enquesta volem saber quina flastomia genuïnament mallorquina trobes més graciosa. No les podem posar totes perquè són incomptables, però  si de cas a l’opció ALTRES pots especificar a quina et refereixes. Continua

Català o mallorquí? Llengua o dialecte? (i VI)

Després de parlar dels articles es i sa i de fer referència a la figura de mossèn Alcover, Francesc de B. Moll volgué sortir al pas d’una altra qüestió que dificulta la normalització de l’ús de la nostra llengua. Continua

Català o mallorquí? Llengua o dialecte? (III)

En els dos articles anteriors, de la mà del professor Moll, havíem destriat entre llengua i dialecte, havíem vist que la utilització de paraules diferents a diversos indrets no implicava l’existència de diferents llengües i havíem conegut que una llengua no és només una col·lecció de paraules. Continua

Català o mallorquí? Llengua o dialecte? (I)

Recercant entre els llibres de la biblioteca he trobat un opuscle editat l’any 1978 pel Consell General Interinsular de les Illes Balears. Per a la gent més jove diré que el Consell General Interinsular va ser l’embrió de l’actual Govern de les Illes Balears. Aquesta publicació fou declarada “d’INTERÉS PER A LES ILLES”, per acord pres dia 4 de desembre de 1978.

Continua