El tema Catalunya

També es podria titular: Del “projecte” a “qui dies passa anys empeny“.
No és un tema local, però és un tema relativament viu en el sí de les converses locals. Qui més qui manco munta la seva película i hi diu la seva “fonamentada opinió” (no sé perquè em recorda el plantejament del PORN del Parc Natural de Llevant, ¿recordau allò que se n’havien de dur els ous que fessin les galines?). Continua

Nova enquesta de Card.cat

Una de les notícies que ha despertat més debat i controvèrsia (tant a nivell nacional com a nivell de Card.cat) ha estat l’intent de Catalunya de desannaxionar-se d’Espanya. Nosaltres, com que ens interessa l’actualitat i els temes que mouen més debat, vos feim una pregunta: quin posicionament adoptaries com a mallorquí si Catalunya s’independitzàs de l’estat espanyol? Entra a la nostra enquesta i expressa lliurement la teva opinió. Continua