Nombrós públic assistí al concert de les corals Gabellina, i Gent Gran Punta de n’Amer, celebrat a l’església de Santa Maria de Sa Coma

El 15 d’octubre de l’any 2004, la coral Gent Gran Punta de n’Amer va fer la primera actuació conjunta amb la Coral Gabellina a l’Auditori Sa Màniga de Cala Millor.
Aquell mateix any, el 19 de desembre, la coral de sa Coma va ser convidada a actuar al concert de les festes de l’Esperança a Capdepera.
De llavors ençà les dues corals han fet actuacions conjuntes cada any, a més de viatjar juntes a Eivissa i Menorca, per participar a diferents Trobades Musicals, la darrera d’elles el 26 de març d’aquest mateix any. Continua