Presentació de la cooperativa Coop57

Divendres, 14 de febrer, a les 20 hores a l’Ateneu Lo Tort, carrer de Jaume II, 15 de Manacor es presenta Coop57.

Es tracta d’una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat.

La seva funció principal és el finançament de projectes d’economia social i solidària que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.
Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària formada per persones individuals i entitats de l’economia social i solidària. Coop57 és propietària de tots els seus socis i sòcies que s’autogestionen i s’organitzen per a la gestió de la cooperativa. Continua