Fra Bartomeu Pastor Oliver, Fra Miquel Fornés Perelló, Tor, i Fra Pere Josep Vallespir Escandell, Tor, nous rectors solidaris de les Parròquies de la Transfiguració del Senyor d’Artà i de la Colonia de Sant Pere

Les parròquies la Transfiguració del Senyor d’Artà i de Sant Pere de la Colònia de Sant Pere de l’Arxiprestat de Llevant, van quedar vacant per la jubilació del seu titular, Mn. Joan Servera Terrassa. Tenint en compte les necessitats actuals el, Bisbe Monsenyor Sebastià Taltavull va decidir nomenar a Fra Bartomeu Pastor Oliver, Tor, rector solidari moderador; i Fra Miquel Fornés Perelló, Tor, i Fra Pere Josep Vallespir Escandell, Tor, rectors solidaris. Continua