Full parroquial. Unitat de Pastoral

FULL PARROQUIAL UNITAT DE PASTORAL
Sant Llorenç-Son Carrió-S’Illot-Sa Coma.- Nº 39-

ACUDITS D’ANTHONY DE MELLO

El Mestre va respondre un deixeble que constantment es ficava en embolics perquè sempre deia la veritat.
“ Però que no hem de dir sempre la veritat? “ protestà l’home.
– “No, no! De vegades és millor no revelar-la”.

Quan el va instar a donar-ne un exemple, el Mestre va parlar d’una sogra que havia anat a passar una setmana a casa de la filla casada, però que aleshores ja hi portava un mes. Continua