Dignitat i Feina: El treball a l’hort

Dignitat i Feina és una associació sense ànim de lucre que es va crear per donar aixopluc i, si es possible, feina a tot un grup de persones que, vivint en la comarca de Llevant es troben sense recursos i en perill d’exclusió social. La idea inicial va néixer a la parròquia de Cala Millor i la primera activitat va ser collir les ametles i garroves que els regalaven, després va venir el fer torró, adequar ses Josefines (Artà), muntar tallers de Continua