Inaugurada a Son Servera l’exposició «La darrera pesta d’Europa: la pesta de 1820 al Llevant de Mallorca»

El dilluns dia 3 de maig, es va inaugurar a Son Servera l’exposició «La darrera pesta d’Europa: la pesta de 1820 al Llevant de Mallorca» sobre l’últim brot de pesta a Europa i que va afectar el Llevant de Mallorca, molt especialment, al municipi serverí. Continua