Tren o via verda? Les dues coses

El passat dimecres, el conseller Company presentà el projecte de la via verda des de Manacor a Artà sobre els terrenys ens els quals hi havia de discórrer la línia del tren i anuncià que el Govern disposa de 5 milions d’euros per fer aquesta obra. Continua

Els ajuntaments podran destinar el seu superàvit a inversions

Fins a 3.500 municipis poden veure beneficiats per aquesta mesura. El Govern abordarà una ràpida modificació de la Llei d’Estabilitat per permetre que els Consistoris aprovin els seus pressupostos tenint en compte aquesta qüestió. El nou pla de pagament a proveïdors afavorirà que les entitats locals cobrin les quantitats que els deuen les comunitats autònomes. Continua