Relats. Capítol XVI

No, impossible que m’oblidi dels jocs de les nines si des de sempre les he tengudes al cap. També me’n record d’alguns dels seus jocs i no en mancaria d’altra que no en parlàssim. Començaré pels que record millor: botar corda. Em sembla que es deia “juli” i consistia en què dues nines agafaven una corda, una per cada cap, la feien enrevoltar i una filera de nines l’anava botant. Continua