310 paraules i el llenguatge científic

310 paraules:

Existeix un llenguatge “objectiu” fora de l’emissor, el receptor i el codi establert entre ambdós? … tots els éssers vius perceben de la mateixa manera un objecte o una situació?… per això caldria establir uns elements d’observació i uns paràmetres sempre iguals i que tots els entenguéssim igual i això pot ser gairebé impossible; Continua