LSG – Els altres: Guillem Colom

Guillem Colom era amic i conegut de Salvador Galmés. En saber del seu homenatge s’hi va abocar: lectura del poema “Al Club Card de Sant Llorenç” en el cementiri (d’on és la fotografia) i un article per al monogràfic de la revista “Flor de Card”: “La poesia epico-lírica en la novel·lística de Mn. Salvador Galmés” Continua