Rectificació sobre la notícia de la Mancomunitat de Llevant

Gràcies a la col·laboració d’en Toni Cuc (per cert, aprofit per donar-li les gràcies) hem descobert un error important: resulta que la notícia que vam posar sobre la creació de la Mancomunitat de Llevant data del 2007. Encara no sé com, vaig cometre un error gegantí, com és el de suposar que la notícia era actual quan ja tenia cinc anys. Continua