Parenòstic mallorquí: La Mare de Déu morta

A mitjans d’agost, el dia 15, celebram l’Assumpció de la Mare de Déu en cos i ànima al cel. Dogma de fe instaurat l’1 de novembre de l’any 1950 per Pius XII.

Popularment es coneix aquesta festivitat com la Mare de Déu Morta, la Mare de Déu d’agost, la Mare de Déu assumpta o la Mare de Déu dormida. Les esglésies i convents fan festa grossa i es proven a veure qui guarneix millor el Llit de la Mare de Déu, un cadafal o túmul adornat i enredoltat d’alfabegueres i bellveures, on hi reposa la figura de la Mare de Déu d’agost, que, a altres contrades, anomenen la Mare de Déu del llit. Continua