Necrològica

Dissabte passat morí a Sa Pobla Sebastià Crespí Mir, pare d’Antoni Crespí, interventor de l’Ajuntament de Sant Llorenç. Sebastià Crespí havia exercit d’interventor als municipis de Muro, Sa Pobla, Santa Margalida, Manacor i Palma.

Assabentats d’aquests trista pèrdua, els redactors i col·laboradors deCard.cat volem fer arribar el nostre condol a la seva família i, en especial, al seu fill, Toni.

Que descansi en pau!