Comunicat del PSM

L’agrupació del PSM de Sant Llorenç, reunida, avui, diumenge, dia 1 de juliol, davant diversos comentaris i informacions publicats al Card.cat i al Diario de Mallorca, relatius a la incorporació a l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la regidora del PSM.

Manifesta: que considera que el procediment seguit durant la negociació no ha estat correcte i emplaça l’equip de govern a mantenir una nova negociació.