Visita guiada al Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca

En el marc de els actuacions prèvies, que duim a terme des del departament de Medi Ambient, a la implantació del nou servei de recollida selectiva porta a porta a Sant Llorenç, hem organitzat una visita al Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca. Es tracta d’una excursió guiada per les instal·lacions de les plantes de tractament dels residus de la recollida selectiva.

La visita té una durada de 2 hores i va dirigida als adults i nins i nines a partir de 8 anys de tot el municipi de Sant Llorenç. Continua