Coneixent na… Petra Llinàs “Puça”

Seguint amb el cicle d’entrevistes, hem trobat convenient, ara que s’atraca una de les festes més importants del municipi, Sant Antoni, apropar-vos les curolles, pensaments i gusts dels qui representen el “dimoni gros” de Son Carrió i Sant Llorenç.

Avui encetam amb na Petra Llinàs que, des de fa uns anys, s’alça com el/la dimoni/a gros/sa de Son Carrió, amb molta acceptació i expectació, per cert.

Al·lots i al·lotes, grans i petits, a tremolar s’ha dit! Començam en 3…, 2…, 1… Continua