Presentat el llibre “Ses Corioses. La vida d’una congregació femenina al Manacor del segle XX”

El dissabte 29 de maig, al monestir de Santa Família de Manacor, va ser presentat el llibre “Ses Corioses. La vida d’una congregació femenina al Manacor del segle XX ” en ocasió del 50è aniversari del traspàs de la congregació de les serventes de Santa Família a l’ordre Benedictina. Continua