Què en trobau?

No, no és una foto de cap mercat al carrer; tampoc és una parada de càritas (a pesar que algun espavilat s’ho pensàs); ni tan sols hi ha a prop cap contenidor ni punt verd, senzillament és el caramull de roba que algú (per anomenar-lo d’alguna manera) es deixà ben enmig de la  carretera vella de Son Vives.

Mirau que hem fet punts verds (i fins i tot contenidors a foravila), però es veu que hi ha gent que ho desconeix i encara es creu que el fems o “el que sobra a ca un” s’ha de tirar a la primera camada que es troba. I ja s’arreglaran…

I vosaltres què en trobau? Continua