T/QO – En definitiva…

Torrentada. Qüestions Obertes/ i 17 – En definitiva…

Al llarg d’aquesta serie d’articles amb el nom genèric de “Torrentada. Qüestions obertes” s’ha intentar fer unes aportacions que portassin a una certa reflexió.

Certament “tot el que és diu és dit per algú”, és idò, una mirada personal des del meu coneixement. Una mirada girada al present i al futur on s’ha volgut, si més no, de manera superficial: Continua