Decrets de l’Ajuntament

Card.cat ha complit amb la part que li corresponia com a revista del municipi de Sant Llorenç i ha demanat a l’Ajuntament que des d’ara endavant posi a la nostra disposició tots  els decrets i resolucions aprovats. En principi sembla que no hi haurà cap problema sempre i quan no es violi la Llei de Protecció de dades (la qual cosa agraïm, ja que en això hi guanya tot el poble, que estarà més informat,  i la transperència democràtica). Per començar ens han fet arribar el famós decret 2012/158, que tanta polèmica va desfermar la setmana passada.

Continua