De la premsa: A l’entorn de la llengua.

Hem d’acceptar com a cosa lògica que a bona part de les persones empadronades a Sant Llorenç el tema de la llengua els patina, un poc o del tot. Els interessos són uns altres. .

Però també s’ha d’acceptar que a una altra part, potser més petita, el tema de la llengua els preocupa. Potser per dos motius, perquè és la llengua en què aprengueren a xerrar i estimar; i també perquè consideren que la llengua d’una terra és molt més que una simple eina de comunicació. Continua