Bajanades… en temps de vaga

Quan un està de vaga, i encara més si és indefinida, sol estar un poc crispat, però si a més llegeix i escolta bajanades (només així es poden qualificar) que arriben des del Govern, els nirvis se’t posen a mil per molt tranquil que siguis. Per això, i pel bé del perodisme, intentaré escriure aquest article amb la mínima crispació possible, a pesar de les dificultats que això comporta (esper que la til·la que tenc devora m’ajudi), amb la intenció de donar a conèixer a la gent les mentides que diu el nostre Govern per tal de desfer aquesta vaga indeifinida. Entre altres perles han intentat fer arribar aquestes falsedats a la ciutadania: Continua