Ni tots els homes són un porcs ni totes les dones unes ovelles

Vista l’evolució que ha seguit el concepte de masculinitat-feminitat, des Sandra Bem (1974), proposant el concepte de androgínia, i els diferents problemes que comporta aquesta teoria, Spence diu que l’ideal seria que la conducta no tingués sexe, mes, al meu entendre, el problema ve quan la qüestió de masculí o femení és un aspecte fonamental i primordial… M’estic referint a les relacions íntimes de parella. Aquí, la conducta sí que té sexe. Continua