Tota fruita a son temps… atzeroles

L’atzeroler és una planta originària de l’est del Mediterrani, i al Rosselló i a Mallorca hi apareix un híbrid natural entre l’atzerolera i el cirerer de bon pastor (Crataegus monogyna) que ha rebut el nom de (Crataegus ruscinonensis). Aquest híbrid es caracteritza per tenir fruits de només 1 cm de diàmetre. Continua