Brou de Card

Encetam nova secció a Card.cat amb la intenció de donar una mica de brou amb un puntet de picant a la revista, que sempre dóna bon gustet.

Així que, seguint l’estela que va deixar en el seu dia la gran secció d’ESPIPALLADES de Flor de Card, i, sempre amb el beneplàcit del seu autor, en Pep Mosca, es reprèn l’activitat per tenir informada la gent del que es cou pel poble. En aquesta nova secció BROU DE CARD es ficarà tota aquella informació no confirmada, opinió, comentari burlesc, sentiment estès pes poble i arribi a les meves orelles, o bé, simplement que me passi pel cap escriure. Naturalment tota la informació passarà un rigorós filtre de selecció, que seré jo, que som l’amo de la secció. No tot sortirà, les meves antenes no arriben per tot i, temes particulars i de falta de respecte sobren, no cal ni mencionar-ho. Per a la resta de temes es pot deixar la reflexió a través de comentaris ja que està oberta a totes les ments rebuscades. Continua