Nova enquesta Card.cat

Els darrers anys s’han embellit diferents carrers del nostre Terme Municipal (tant a Sant Llorenç, com Son Carrió i sa Costa) i això provoca un debat: el fet que s’hagin embellit és motiu per a què siguin gaudits sobretot per a vianants? La circulació de cotxes els degrada? Té sentit que funcionin com un carrer qualsevol?

Expressa la teva opinió mitjançant la nostra enquesta i posa els comentaris que vulguis a la notícia:   Continua