Consulta del cens electoral

L’ajuntament de Sant Llorenç informa que fins dia 12 de juny podeu consultar el cens electoral a les oficines de l’Ajuntament i delegacions municipals de les 8.30 h a les 14.30 h.

El trobareu a exposició pública per tal que pugueu comprovar que totes les dades són correctes de cara a les pròximes eleccions estatals del 23 de juliol.

Durant el període d’exposició pública es podran presentar reclamacions.